Borgias (Showtime) Stills

Joanne Whalley as Vanozza dei Cattanei, Jeremy Irons as Rodrigo Borgia, and Lotte Verbeek as Guilia Farnese in "The Borgias."

View gallery

9 photos

View Comments