Omarosa Manigault-Stallworth SlideShow

Omarosa Manigault-Stallworth
56th Annual Emmy Awards - 9/19/2004 Omarosa Manigault-Stallworth

View gallery

5 photos

View Comments