'Scandal' Season 2 Episode Photos

"Scandal" -- "Whiskey Tango Foxtrot" KERRY WASHINGTON, KATIE LOWES, JOSHUA MALINA, GUILLERMO DIAZ

View gallery

76 photos

View Comments (0)